Over biobased
Home Over biobased

Over biobased producten

Biobased producten zijn goederen vervaardigd uit hernieuwbaar biogeen materiaal (ook wel “biomassa” genoemd). De meest gebruikte soorten biomassa zijn suiker, zetmeel, plantaardige oliën, hout en natuurlijke vezels.

Duurzame inkoop en slim gebruik van biomassa stimuleren de productie van goederen die verbeterde versies zijn van traditionele producten uit fossiele grondstoffen, of geheel nieuwe producten zijn. Deze producten kunnen een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van broeikasgasemissies, toxiciteit en afval en, op lange termijn, een verschuiving weg van eindige fossiele bronnen. Door inkoop van deze producten kunt u innovatieve oplossingen stimuleren en hun marktopname vergroten. Veel van deze innovatieve producten zijn niet algemeen bekend - door deze producten zichtbaarheid te geven kan uw beslissing een positieve invloed hebben op de algemene marktontwikkelingen naar efficiëntere en duurzamere producten.

In een perfect functionerende circulaire economie bestaat er niet zoiets als afval. Verspilling van grondstoffen wordt voorkomen door het hergebruik van producten en materialen te maximaliseren en door waardevernietiging te minimaliseren. Dit verschilt van het huidige lineaire systeem waarbij grondstoffen worden omgezet in producten die meestal weggegooid worden aan het einde van hun levensduur. Biobased producten en diensten spelen een belangrijke rol in een circulaire economie, bijvoorbeeld bij het vermijden van het gebruik van fossiele bronnen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de termen “circulaire economie” en “biobased economy”, zie onze Factsheet # 4.

Meer informatie is te vinden onder:


Over biobased