Duurzaamheidsaspecten
Home Over biobased Duurzaamheidsaspecten

Duurzaamheid van biobased producten

Biobased producten zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals hout, stro, suiker, maïs, cassave, algen of bioafval ('biomassa' kan als paraplubegrip worden gebruikt). Producten die geheel of gedeeltelijk uit biomassa worden gemaakt, zijn een alternatief voor producten die volledig zijn gemaakt van conventionele en niet-hernieuwbare bronnen (aardolie, kolen, aardgas). Zij vertegenwoordigen het potentieel voor een verschuiving op lange termijn van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een biobased economie.

Om echt duurzaam te kunnen zijn is echter een niet-fossiele grondstofbasis niet voldoende. Met andere aspecten, zoals landbouwmethoden voor de teelt van de biomassa, energie die in het productieproces wordt gebruikt, hulpstoffen zoals chemicaliën, oplosmiddelen, enz. moet rekening worden gehouden om ervoor te zorgen dat een product duurzaam is gedurende de volledige levenscyclus. Daarnaast kunnen biobased producten verbeterde functionaliteiten bieden met verminderde uitstoot van broeikasgassen (Greenhouse Gases, GHG), minder toxiciteit, minder afval en betere opties voor de definitieve verwijdering aan het einde van hun levensduur.

Meer informatie over hoe u de duurzaamheid van biobased producten kunt vaststellen en beoordelen vindt u in factsheet # 2 over de duurzaamheid van biobased producten.

Duurzaamheidsaspecten