Wegwerp bio-based beschermende schorten voor de zorgsector in Skåne

In een analyse van de Zweedse regio Skåne’s impact op broeikasgasemissies uit 2011, ontdekte de regionale raad van Skåne dat 40% van haar CO2-uitstoot werd veroorzaakt door de gezondheidszorgsector. Een groot deel van deze impact werd veroorzaakt door producten voor eenmalig gebruik (wegwerpproducten), zoals beschermende schorten. In 2014 was de zorgsector van Skåne verantwoordelijk voor het gebruik en weggooien van 5,2 miljoen schorten voor eenmalig gebruik. Dit staat gelijk aan een uitstoot van 300 ton CO2-equivalenten. De klimaatimpact die dit soort producten veroorzaken kan worden beperkt door onnodige consumptie in te dammen, nieuwe materialen toe te passen die met een lager gewicht betere prestaties leveren, en fossiele grondstoffen te vervangen door fossielarme alternatieven, bijvoorbeeld door de inkoop van innovaties.

Omdat een klimaatneutraal wegwerpschort in 2011 niet op de markt beschikbaar was, startte de regio Skåne in 2014 een innovatiegericht inkoopproces om schorten te kopen die grotendeels gemaakt zijn van hernieuwbaar (bio-based) materiaal. Het inkoopproces werd in mei 2016 afgesloten met de opdrachtverlening aan een bedrijf voor de levering van wegwerpschorten die voor 91% uit hernieuwbaar materiaal bestaan. Verwacht wordt dat aanschaf en gebruik van bio-basedbiobased schorten tot een besparing van 250 ton CO2-emissies per jaar zal leiden.

Voor de regio Skåne betekende het aanbestedingsproces niet alleen dat innovatie kon worden gestimuleerd en dat er een klimaatvriendelijk product werd ontwikkeld. Maar was het ook mogelijk een model te ontwikkelen voor de manier waarop een innovatiegericht inkoopproces (PPI) kan worden geïmplementeerd.

Titel
Het volledige praktijkverhaal (in het Engels) kunt u hier downloaden.
Biobased beschermende schorten