Inkopen van bio-based schoonmaak services door het district Wilanów in Warschau (Polen)

Het Winlanów district – een van de 18 districten van de stad Warschau – heeft milieuvriendelijke schoonmaak- en onderhoudsdiensten ingekocht voor delen van het waterlevering- en -waterzuiveringsproces. Het inkooptraject startte in November 2014 voor zowel het grondwateronttrekkingssysteem als voor de lokale waterzuiveringsinstallatie. Als gunningscriterium werd de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) gehanteerd.

De tenderdocumenten bevatten clausules waarin specifiek milieuvriendelijke aspecten waren opgenomen. Deze milieuvriendelijke aspecten telden mee in de beoordelingsfase. Zo telde bijvoorbeeld het gebruik van ecologische schoonmaakproducten en het gebruik van biobased wasmiddelen mee voor 20% van de totaal te behalen punten in de beoordeling.

De uiteindelijk gekozen leverancier voldeed aan alle verwachtingen van het district door o.a. biobased wasmiddelen aan te bieden. Het inkoopproces resulteerde uiteindelijk niet alleen in de aankoop van duurzame producten maar was ook een ideale testcase voor het opnemen van biobased vereisten in de aanbestedingsdocumenten. Hierdoor heeft het district een waardevolle ervaring met het inkopen van milieuvriendelijke producten opgedaan en is er een mooi praktijkvoorbeeld ontstaan.

Titel
Het volledige praktijkverhaal (in het Engels) kunt u hier downloaden.


Biobased schoonmaakdiensten