WEGENBOUW MET BIOBASED MATERIALEN

Dit praktijkverhaal presenteert recente GWW aanbesteding - de upgrade van de N62 'Tractaatweg' - gericht op het integreren van oplossingen gemaakt van biobased materialen. De aanpak van deze upgrade is in lijn met de ambitie van de provincie Zeeland om te komen tot een CO2-arme economie door de voorkeur te geven aan biobased producten met een lage CO2-voetafdruk, die tevens levenscyclusvoordelen bieden.

Zeeland is een van de koplopers in Europa die biobased inkopen toepast om de overgang naar een circulaire economie te stimuleren. Zeeland heeft in 2016 een actieplan voor maatschappelijk verantwoord inkopen aangenomen (2017 - 2020) waarin zij haar voornemen heeft geformuleerd om overheidsopdrachten te gebruiken om sociale waarde te creëren en om duurzamere aanbestedingsacties (in het algemeen) aan te moedigen, inclusief biobased inkopen.

Deze aanbesteding betrof een opdracht voor een werkcontract om de 100 km/uur Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen te verbreden van 1 naar 2 rijstroken in beide richtingen en vier nieuwe viaducten te bouwen. De Tractaatweg is een belangrijke weg die de zeehavens en de industriële gebieden van Gent (België) verbindt met Terneuzen en Vlissingen (Nederland).

De procedure is uitgevoerd met behulp van een concurrentiegerichte dialoog. Het contract voor de werken werd in februari 2017 gegund. Voorbereidende werkzaamheden vonden plaats tussen maart en augustus 2017. Inbedrijfstelling staat gepland voor begin 2019.


Meer details
Het volledige praktijkverhaal kunt u hier downloaden.
Wegenbouw met biobased materialen