Routekaart van inkoopinstrumenten
Home Tools voor inkopers Routekaart van inkoopinstrumenten

Routekaart van inkoopinstrumenten

Het schema toont een algemene routekaart voor het inkoopproces. Elke fase van het proces vereist andere activiteiten, kaders en begeleiding. De beschikbare instrumenten zijn gegroepeerd op basis van vier verschillende fasen in het inkoopproces, gericht op de integratie van biobased producten en diensten in publieke inkoop.

Klik op een van de vier fasen om de bijbehorende instrumenten te bekijken:

Fase 1: Inkoop van biobased producten en diensten mogelijk maken

Fase 2: De pre-inschrijvingsfase en voorbereiding van tenders

Fase 3: Aanbestedingsprocedures

Fase 4: Post-aanbestedingsfase

Routekaart van inkoopinstrumenten