post-aanbestedingsfase

Dit stadium begint wanneer het aanbestedingscontract is ondertekend. Het doel is om voortdurende innovatie te bewerkstelligen in het aanbestedingscontract en de voortdurende opname van de meest innovatieve biobased producten en diensten te bevorderen.

Voortdurende verbeteringen

Een korte toelichting:

Voortdurende verbetering (‘Continuous improvement’) is ontworpen om een leverancier aan te moedigen om tot betere oplossingen te komen gedurende de looptijd van een contract. Mogelijkheden en prikkels om dat te doen moeten vooraf al worden opgenomen in het contract. Ook afspraken over een open manier van samenwerking zijn noodzakelijk om ruimte te geven aan verbetering. Op die manier vergroot u het wederzijds vertrouwen tussen de inkoper en de leverancier en wordt de drempel voor innovatieve voorstellen verlaagd.

Het doel van voortdurende verbeteringen is het optimaal gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden van uw leveranciers, zodat de leverancier zijn leveringen of diensten voortdurend kan verbeteren. Dit is vooral geschikt voor langetermijncontracten waarbij u verwacht dat nieuwe oplossingen beschikbaar komen gedurende de looptijd van het contract.

U kunt uw leverancier vragen om geleidelijk over te schakelen van niet-biobased producten naar biobased producten zodra ze beschikbaar zijn op de markt en wanneer deze dezelfde behoeften kunnen vervullen. Deze geleidelijke invoering van biobased producten verlaagt het risico voor beide partijen en geeft hen de mogelijkheid vertrouwd te raken met de nieuwe producten.

Meer informatie:

Continuous improvement

Innovatie tijdens de looptijd

< Terug naar Fase 3: Aanbestedingsprocedures