Verantwoordelijkheden in het inkoopproces
Home Tools voor inkopers Verantwoordelijkheden in het inkoopproces

Verantwoordelijkheden in het inkoopproces

Maatschappelijk verantwoord inkopen is van de hele organisatie, niet alleen van de afdeling Inkoop. MVI begint bij duurzaam opdrachtgeverschap, de bestuurder stuurt de ambitie en de doelstellingen. Zowel de inkoper als de opdrachtgever/budgethouder moeten hierop inzetten. Beleidsafdelingen moeten beter hun inhoudelijke kennis ter beschikking stellen.

Hieronder staan belangrijke betrokken partijen genoemd, die nodig zijn in het succesvol oppakken van MVI. Selecteer een partij om te zien welke rol zij daarbij moeten spelen. Dit overzicht helpt bij het bespreekbaar maken van de verschillende verantwoordelijkheden.

Bestuurder
 • Bestuurlijk sponsor en opdrachtgever voor MVI-doelen
 • Spoort budgethouder aan MVI op te nemen in inkoopbehoefte, ook bij hogere kosten
 • Faciliteert inkoper met beleidskaders, kennis en capaciteit
 • Creëert bewustwording door delen goede voorbeelden
Budgethouder
 • ‘Eigenaar’ van MVI-doelen
 • Daagt inkoopadviseur uit zo duurzaam mogelijk in te kopen
 • Vraagt goedkeuring aan bestuurder bij juridische, financiële of tijdtechnische risico’s
 • Volgt (intern) mvi beleid (of legt afwijkingen uit)
Inkoopadviseur
 • Faciliteert budgethouder/opdrachtgever bij mvi behoeften in inkoopproces
 • Adviseert opdrachtgever over hoe meeste duurzame impact te realiseren
 • Stimuleert opdrachtgever tot actie op MVI-doelen vanuit inkoopproces
 • Levert bestuurder monitoringsinformatie over MVI in inkooptrajecten
 • Richting de bestuurder levert inkoop de monitoringsinformatie of MVI-aspecten zijn meegenomen in de inkooptrajecten.
Facilitair management, klantenraadsleden, contractmanagers
 • Benadrukt belang duurzaamheid bij afnemen (facilitaire) diensten bij inkoopsamenwerkingen (shared service centers)
 • Zorgt en stimuleert beschikbaarheid duurzame oplossingen voor eigen klanten/opdrachtgevers.
Beleidsmaker, Kennishouder (inhoudelijke en juridische experts)
 • Informeren Inkoop over de laatste ontwikkelingen op MVI-gebied
 • Dragen bij aan het opzetten van een toolbox voor inkopers én budgethouders.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 'Actieplan MVI & Duurzaam opdrachtgeverschap', Augustus 2017

Verantwoordelijkheden in het inkoopproces