Mapa instrumentów wspierających zamówieńa na bioprodukty
Home Narzędzia dla zamawiających Mapa instrumentów wspierających zamówieńa na bioprodukty

Mapa instrumentów wspierających zamówieńa na bioprodukty

Poniższy schemat przedstawia ogólną mapę drogową procesu zamówień. Każda faza procesu wymaga różnych działań, ram i wytycznych. Różne instrumenty, które istnieją w kontekście zamówień publicznych na innowacje, są szczególnie pomocne przy nabywaniu bioproduktów i biousług. Sporządzona została inwentaryzacja dostępnych instrumentów dla nabywców. Instrumenty te zostały pogrupowane w oparciu o cztery różne etapy, które wyróżniały się jako mapa drogowa włączenia BBPS do zamówień publicznych.

Kliknij jeden z czterech etapów, aby wyświetlić odpowiednie instrumenty:

Faza 1: Umożliwienie dokonania zamówienia na bioprodukty i biousługi

Faza 2: Dialog przed postępowaniem o udzielenie zamówienia i przygotowanie ofert

Faza 3: Procedury udzielenia zamówień

Faza 4: Etap po udzieleniu zamówienia

Mapa instrumentów wspierających zamówieńa na bioprodukty