Budowa drogi przy wykorzystaniu bio-materiałów

Niniejszy przykład dobrej praktyki prezentuje niedawne zamówienie publiczne na budowę drogi - a dokładniej na remont drogi numer N62 'Tractaatweg'. Procedura zamówieniowa miała na celu uwzględnienie rozwiązań wykorzystujących bio-komponenty. Punkt widzenia na zaplanowany remont drogi jest zgodny z polityką i ambicjami prowincji Zeeland, która zmierza do wprowadzania gospodarki nisko-węglowej poprzez promowanie bio-produktów charakteryzujących się niskim śladem węglowym oraz innymi korzyściami płynącymi z cyklu życia tych produktów.

Holenderska Prowincja Zeeland jest jednym z europejskich liderów we wprowadzaniu zamówień publicznych na bio-produkty i bio-usługi, ukierunkowanych na wsparcie przejścia do gospodarki obiegowej. W 2016 r. prowincja Zeeland przyjęła Plan Działania na Rzecz Zrównoważonych Zamówień Publicznych (2017-2020), w którym oficjalnie wskazuje zamiar wykorzystania zamówień publicznych do stworzenia wartości społecznych oraz wspierania bardziej zrównoważonych zamówień, w tym również zamówień na bio-produkty.

Przedstawione zamówienie miało na celu zlecenie robót budowlanych polegających na poszerzeniu drogi nr N62 'Tractaatweg' (100 km/h) na odcinku Zeeuws-Vlaanderen z jednego do dwóch pasów w każdym kierunku oraz zbudowania czterech nowych wiaduktów. Droga nr N62 jest główną arterią łączącą porty morskie oraz przemysłowe tereny Ghent (w Belgii) z miejscowościami Terneuzen i Vlissingen (w Holandii). Zamówienie zostało przeprowadzona przy wykorzystaniu procedury Dialogu Konkurencyjnego. Kontrakt na Roboty Budowlane został przyznany w lutym 2017 r. a prace przygotowawcze przeprowadzono już w okresie marzec-sierpień 2017 r. Planowane zakończenie wyznaczone jest na początek 2019 r.

Szczegóły
Zapoznaj się z pełnym opisem dobrej praktyki oraz zdobytymi doświadczeniami, pobierając pełen raport w tym miejscu (w języku angielskim).
Budowa drogi przy wykorzystaniu bio-materiałów