Jednorazowe biofartuchy dla pracowników opieki zdrowotnej w regionie Skåne

Po przeprowadzeniu w 2011 roku szczegółowych badań i analiz wpływu Regionu Skåne na zmiany klimatyczne oraz emisje gazów cieplarnianych, regionanly rząd odkrył, iż za 40% emisji CO2 w regionie odpowiedzialny jest sektor opieki zdrowotnej. Znaczna część emisji wywoływana była przez jednorazowe produkty, takie jak fartuchy ochronne. W 2014 roku sektor opieki zdrowotnej Regionu Skåne był odpowiedzialny za zużycie 5,2 miliona sztuk jednorazowych fartuchów, co wygenerowało odpowiednik 300 ton wyemitowanego CO2. Wpływ wykorzystania takich produktów, jak fartuchy na zmiany klimatyczne można ograniczyć na kilka sposobów - zmniejszając ich wykorzystanie, stosując nowe surowce gwarantujące lepsze właściwości i niższą wagę, a także poprzez zastąpienie surowców kopalnych ich odnawialnymi i naturalnymi alternatywami przy wykorzystaniu innowacyjnych zamówień publicznych.

Region Skåne rozpoczął procedurę przeprowadzenia zamówienia publicznego na innowacyjny produkt w postaci fartuchów wytworzonych głównie z odnawialnych (opartych na biomasie) materiałów, ponieważ w tamtym czasie nie były dostępne żadne jednorazowe fartuchy ochronne, których proces produkcji byłby neutralny środowiskowo i nie wiązał się z negatywnym wpływem na klimat. Cała procedura rozpoczęła się w 2014 r. i została zakończona w maju 2016 r. poprzez przyznanie zamówienia firmie, która zaoferowała jednorazowe fartuchy wytworzone w 91% z materiałów odnawialnych. Przewiduje się, że zakup i wykorzystanie biofartuchów przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 250 ton rocznie.

Dla Regionu Skåne powyższa procedura stanowiła nie tylko przykład, że pobudzenie innowacyjności i doprowadzenie do powstania nowego neutralnego środowiskowo produktu za pośrednictwem zamówień publicznych jest możliwe, ale dodatkowo pozwoliła stworzyć model wykorzystania innowacyjnych zamówień publicznych w praktyce oraz zdobyć doświadczenie (i nowe materiały), które może zostać zastosowane w przyszłości.

Szczegóły
Zapoznaj się z pełnym opisem dobrej praktyki oraz zdobytymi doświadczeniami, pobierając pełen raport w tym miejscu (w języku angielskim).
Jednorazowe fartuchy na bazie biologicznej