Kubki pochodzenia biologicznego do automatów z gorącymi napojami

Badanie to przedstawia szczegóły dotyczące zamówienia złożonego przez rząd holenderski na kubki do maszyn z gorącymi napojami, w którym preferowane były kubki z materiałów pochodzenia biologicznego.

Badanie rozpoczyna się od wyjaśnienia, na jakich zasadach działają zamówienia publiczne w Holandii oraz opisu polityki wspierającej wybór bioproduktów w celu wsparcia rozwoju biogospodarki. Prawdziwym celem tego zamówienia była stymulacja sprzedaży bioproduktów oraz zachęcenie do wprowadzania kolejnych unowocześnień tych produktów w niedalekiej przyszłości. Przy udzielaniu zamówienia szczególnie analizowanie były cechy środowiskowe zakupionych produktów oraz koniec ich cyklu życia – w jaki sposób powinny być usuwane, a następnie przetwarzanie. Badanie to zawiera również wiele wniosków.

Ten przykład dobrej praktyki jest pierwszym z serii czterech badań na temat zamówień publicznych opublikowanych przez projekt InnProBio. Ich celem jest zapewnienie sektorowi publicznemu kolejnych źródeł informacji dotyczących wspierania ich podejścia oraz procesów zaopatrzenia.

Szczegóły
Zapoznaj się z pełnym opisem dobrej praktyki oraz zdobytymi doświadczeniami, pobierając pełen raport w tym miejscu (w języku angielskim).


Kubki pochodzenia biologicznego