Zamówienie biousług utrzymania czystości

Urząd Dzielnicy Wilanów - jednej z 18 dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy -przeprowadził zamówienie publiczne na ekologiczne usługi utrzymania czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej oraz stacji uzdatniania wody znajdujących się na jej terenie. Procedura zamówieniowa została rozpoczęta w listopadzie 2014. Ogłoszenie o zamówieniu wskazywało kryteria środowiskowe w ramach kryteriów oceny ofert. Samo zamówienie zostało przyznane na podstawie wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie (MEAT). Dodatkowe punkty przydzielane były oferentom za wykorzystanie ekologicznych środków czystości przy realizacji usługi; wykorzystanie biodetergentów stanowiło 20% wartości kryteriów oceny zamówienia.

Przedsiębiorstwo, które otrzymało zamówienie wypełniło wymagania Urzędu w zakresie biodetergentów wykorzystywanych dla szeregu różnych powierzchni (szkło, terakota, płytki ceramiczne). Skutkiem przeprowadzonego zamówienia publicznego było nie tylko wyłonienie i zakup zrównoważonych produktów oraz usług, ale również szansa na przetestowanie wykorzystania kryteriów środowiskowych na biousługi i zdobycie cennego doświadczenia jak zamawiać ekologiczne produkty poprzez zamówienia publiczne.

Szczegóły
Zapoznaj się z pełnym opisem dobrej praktyki oraz zdobytymi doświadczeniami, pobierając pełen raport w tym miejscu (w języku angielskim).


Usługi sprzątania oparte na biologii