Role oraz podział odpowiedzialności w zrównoważonych zamówieniach publicznych
Home Narzędzia dla zamawiających Role oraz podział odpowiedzialności w zrównoważonych zamówieniach publicznych

Role oraz podział odpowiedzialności w zrównoważonych zamówieniach publicznych

Zrównoważone zamówienia publiczne są obowiązkiem każdego podmiotu publicznego jako całości, a nie wyłącznie departamentów zamówień. Zrównoważone zamówienia rozpoczynają się od zrównoważonego zarządzania: to zarząd wyznacza cele i ambicje każdej organizacji. Zarówno ekspert ds. zamówień, wewnętrzny klient, jak i dysponent budżetu muszą być zdeterminowani aby osiągać wyznaczone cele. Departamenty ds. polityki powinny aktywniej sięgać po dostępną wiedzę ekspercką.

Poniżej znajdą Państwo istotnych wewnętrznych "udziałowców", którzy muszą zostać zaangażowani aby zrównoważone zamówienia publiczne mogły być efektywnie wprowadzane. Kliknięcie na poszczególnych uczestników wyświetli przegląd czynności, za które winni oni być odpowiedzialni.

Niniejszy przegląd ułatwi dyskusję na temat podziału odpowiedzialności.

Podmiot zarządzający
 • Sponsor i podmiot zarządzający odpowiedzialny za zrównoważone zamówienia w danej organizacji
 • Zachęca dysponentów budżetem/wewnętrznych klientów do wybierania zrównoważonych rozwiązań
 • Zapewnia wsparcie dla ekspertów ds. zamówień przy pomocy korzystnej polityki oraz wiedzy
 • Propaguje dobre praktyki i poprawia poziom świadomości w ramach organizacji
Dysponent budżetu lub wewnętrzny klient
 • Dysponent zrównoważonych zamówień
 • Powinien wymagać stosowania kryteriów zrównoważonych zamówień
 • Informuje podmiot zarządzający na temat ryzyk związanych ze zrównoważonymi zamówieniami
 • Przestrzega polityki zrównoważonych zamówień lub wyjaśnia dlaczego jest to w danym przypadku niemożliwe
Ekspert ds. zamówień
 • Zapewnia realizację potrzeb dysponenta budżetu/wewnętrznego klienta w zakresie zrównoważonych zamówień
 • Doradza dysponentowi budżetu/wewnętrznych klientów w jaki sposób osiągać bardziej zrównoważone zamówienia
 • Wspiera rzeczywiste działania na rzecz rozwoju zrównoważonych zamówień pomiędzy dysponentami/wewnętrznymi klientami
 • Dostarcza podmiotom zarządzającym informację na temat wykorzystania zrównoważonych zamówień
Menadżer obiektu, użytkownicy końcowi, menadżerowie kontraktów
 • Podkreśla wagę zrównoważonych zamówień pośród centrów usług wspólnych
 • Zapewnia/wspiera dostępność bardziej zrównoważonych rozwiązań dla własnych klientów wewnętrznych
Doradcy, eksperci
 • Zapewniają, że decydenci polityczni posiadają aktualną wiedzę na temat zrównoważonych zamówień
 • Wyposażają dysponentów budżetu, wewnętrznych klientów oraz ekspertów ds. zamówień w zestaw narzędzi koniecznych do wykorzystywania zrównoważonych zamówień

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska Holandii, 'Plan Działania na Rzecz Zrównoważonych Zamówień', Sierpień 2017 (w języku holenderskim)

Role oraz podział odpowiedzialności w zrównoważonych zamówieniach publicznych