O bioproduktach
Home O bioproduktach

NA TEMAT BIOPRODUKTÓW

Bioprodukty są to artykuły wyprodukowane z odnawianych materiałów biogenicznych (zwanych również „biomasą”).Najczęściej wykorzystywanymi rodzajami biomasy są cukier, skrobia, oleje roślinne, drewno i włókna naturalne.

Zrównoważone pozyskiwanie i mądre wykorzystywanie biomasy może doprowadzić do produkcji udoskonalonych lub alternatywnych wersi tradycyjnych wyrobów wytrwarzanych dotychczas na bazie surowców kopalnych lub zupełnie nowych artykułów, przyczyniając się w ten sposób do redukcji emisji gazów cieplarnianych, toksycznych odpadów oraz, w dłuższej perspektywie, do odejścia od nieodnawialnych zasobów kopalnych. Kupując bioprodukty można promować innowacyjne rozwiązania i zwiększać ich popularność na rynku. Wiele z tych innowacyjnych produktów nie jest dobrze znanych - decydując się na ich popularyzację można mieć pozytywny wpływ na ogólny rozwój rynku poprzez wprowadzenie efektywniejszych i bardziej zrównoważonych produktów.

W idealnie funkcjonującej gospodarce obiegowej nie ma czegoś takiego jak odpady. Marnowaniu surowców zapobiega się poprzez maksymalizację możliwości ponownego ich wykorzystania oraz minimalizację spadku wartości. Gospodarka obiegowa różni się od obecnego systemu liniowego, w którym surowce są przekształcane w produkty zwykle wyrzucane pod koniec ich okresu użytkowania. Bioprodukty i biousługi odgrywają ważną rolę w gospodarce obiegowej, na przykład zastąpując wykorzystanie zasobów kopalnych. Bardziej szczegółowy opis terminów „gospodarka obiegowa” i „biogospodarka” patrz broszura nr 4.

Dalsza informacja:

O bioproduktach