Bioekonomia broszury

Factsheet #1: What are bio-based products? (Czym są bioprodukty?)

Factsheet #2: Sustainability of bio-based products (Zrównoważonego rozwoju bioproduktów)

Factsheet #3: Biodegradability - Exposing some of the myths and facts (Biodegradowalności)

Factsheet #4: Bio-based products and services in the circular economy (Bioprodukty i gospodarka obiegowa)

Factsheet #5: Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Costing (LCC) (Ocena cyklu życia)

Bioekonomia broszury