Zrównoważony rozwój bioproduktów
Home O bioproduktach Zrównoważony rozwój bioproduktów

Zrównoważony rozwój bioproduktów

Bioprodukty są produkowane z zasobów odnawialnych, takich jak drewno, słoma, cukier, kukurydza, maniok, algi czy bioodpady (‘biomasa’ może być tutaj określeniem zbiorowym).Produkty wykonane w całości lub częściowo z biomasy są alternatywą dla produktów, które są w całości wykonane z konwencjonalnych i nieodnawialnych źródeł (ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny).Pokazują one potencjał długoterminowej zmiany z gospodarki opartej na paliwach kopalnych na biogospodarkę.

Jednak do zapewnienia zrównoważonej gospodarki, same zasoby niekopalnych surowców nie wystarczą. Inne aspekty, takie jak praktyki rolnicze w zakresie uprawy biomasy, energia wykorzystywana w procesie produkcyjnym, środki wykorzystywane w procesie produkcji, takie jak chemikalia, rozpuszczalniki itd., muszą być uwzględnione w celu zapewnienia zrównoważenia produktu w całym jego cyklu życia. Z drugiej strony, bioprodukty mogą oferować ulepszone funkcje przy zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych (GHG), mniejszej toksyczności, mniejszej ilości odpadów i lepszych możliwościach utylizacji końcowej.

Więcej informacji na temat oceny i ustalania zrównoważonej gospodarki bioproduktami można znaleźć w broszurze nr 2 na temat zrównoważonej gospodarki bioproduktami.

Zrównoważony rozwój bioproduktów